Transferències Internacionals

Els proveïdors de servei contractats fora de l'Espai Econòmic Europeu són actualment els següents:

ServeisPaïsosBase d'adequació

Publicitat analítica

EEUU

Clàusules tipus UE

Televenda

Perú

Clàusules tipus UE