En aquest mapa pots consultar la cobertura mòbil de Racctel+. Pots comprovar la qualitat del senyal mòbil per adreça o bé per codi postal. Comprova la cobertura de móbil de 2G, 3G, 4G i 5G.