Dret de retirar el consentiment prestat

Mitjançant aquest dret podràs retirar-nos el consentiment prestat per al tractament de les teves dades amb finalitats comercials amb diferent abast.

Per a això, cal emplenar el formulari inclòs, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@euskaltel.es o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició. O si la sol·licitud fos molt complexa per a nosaltres, aquest termini podria ampliar-se fins als tres mesos.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: Dret-retirar-consentiment.pdf
Mida: 213 Kb
Descarrega el formulari de dret de retirar el consentiment prestat